Rate this page
سوالات و مشکلات
1آیا امکان خراب شدن فیلم ها وجود دارد؟
خیر. در مجموعه فیلم تبدیل نه تنها امکان خراب شدن فیلم ها وجود ندارد بلکه به دلیل لستفاده از بروز ترین دستکاه ها، فیلمهای شما در صورت خرابی بطور رایگان ترمیم می شوند.
2چه نوع عکس هایی در فیلم تبدیل دیجیتال می شوند؟
کلیه عکسهای اسلایدی، نگاتیوی و اسلاید در مجموعه تبدیل می گردد. همچنین امکان ترمیم یا ساخت کلیپ از عکسهای شما وجود دارد.
3آیا فیلم های قدیمی آپارات هم در مجموعه شما تبدیل می شود؟
بله. کلیه فیلم های قدیمی آپارات، اعم از 8-16 و 35 میلیمتری در مجموعه به دیجیتال تبدیل می گردد.
4آیا برای کیفیت فیلم ها ضمانتی وجود دارد؟
بله. کلیه خدمات موسسه فیلم تبدیل دارای ضمانت کیفیت می باشند.
5ممکن است فیلم ها از مجموعه شما خارج شود؟
خیر. کلیه فیلم ها در محیط قرنطینه و کاملا امن تبدیل می شود. حتی هارد های خود مجموعه نیز در صورت خرابی تعمیر یا بازیابی نمی شوند و منهدم می گردند.
6آبا امکان میکس مجدد فیلم های قدیمی در مرکز شما وجود دارد؟
بله. در فیلم تبدیل کلیه خدمات میکس مجدد عکس ها و فیلم های قدیمی شما انجام می پذیرد.