قیمت تبدیل فیلم های ساعتی

تذکر : کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

عنوان 1 تا 100ساعت 101تا 200ساعت بیش از 500 ساعت
فیلم VHS و بتامکس 35000 33000 32000
انواع فیلم دوربین 35000 33000 32000
فیلم MINI DV-HD 40000 35000 32000
فیلم یوماتیک 60000 55000 50000
فیلم بتاکم 60000 55000 50000

قیمت تبدیل فیلم های تعدادی

عنوان 1 تا 100عدد 101تا 200عدد بیش از 500عدد
نوار کاست 35000 33000 32000
کاست خبرنگاری 60000 55000 50000
ریل صوتی 250000 240000 230000

قیمت تبدیل فیلم های دقیقه ای

عنوان 1 تا 200دقیقه 201تا 500دقیقه بیش از 500 دقیقه
آپارات 8 میلیمتری 45000 43000 40000
آپارات سوپر 8 40000 38000 35000
آپارات 16 میلیمتری 100000 98000 95000
آپارات 35 میلیمتری 150000 145000 140000

قیمت اسکن عکس، نگاتیو و اسلاید

  • معیار تعیین قیمت اسلاید و نگاتیو هر یک عدد می باشد.
  • قیمت ذکر شده برای عکسهای چاپی سایز معمولی(۱۳*۱۸) می باشد.
  • برای تعرفه اسکن سایزهای غیر از استاندارد با مجموعه تماس حاصل فرمائید.
عنوان 1 تا 500 عدد 500تا 1000 عدد 1001تا 5000 عدد بیش از 10000 عدد
کیفیت 150 1000 1000 1000 1000
کیفیت 300 1500 1500 1400 1000
کیفیت 600 2500 2400 2400 1000
کیفیت 1200 4500 4400 4300 1000
کیفیت 2400 8000 7900 7900 1000
کیفیت 4800 20000 19000 19000 1000
Rate this page