تعرفه ها

قیمت تبدیل فیلم های ساعتی

تذکر : کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

عنوان1 تا 50 ساعت50 تا 100 ساعتبیش از 100 ساعت
فیلم VHS و بتامکس150001300011000
انواع فیلم دوربین150001300011000
فیلم MINI DV-HD350003000025000
فیلم یوماتیک500004500040000
فیلم بتاکم600005500050000

قیمت تبدیل فیلم های تعدادی

عنوان1 تا 50 عدد50 تا 100 عددبیش از 100 عدد
نوار کاست150001300011000
کاست خبرنگاری500004000030000
ریل صوتی220000160000150000

قیمت تبدیل فیلم های دقیقه ای

عنوان1 تا 60 دقیقه60 تا 120 دقیقهبیش از 120 دقیقه
آپارات 8 میلیمتری200001700015000
آپارات سوپر 8200001800017000
آپارات 16 میلیمتری350003300030000
آپارات 35 میلیمتری500004700045000

قیمت اسکن عکس، نگاتیو و اسلاید

  • معیار تعیین قیمت اسلاید و نگاتیو هر یک عدد می باشد.
  • قیمت ذکر شده برای عکسهای چاپی سایز معمولی(13*18) می باشد.
  • برای تعرفه اسکن سایزهای غیر از استاندارد با مجموعه تماس حاصل فرمائید.
عنوان1 تا 100 عدد100 تا 300 عدد300 تا 500 عدد500 تا 1000 عدد1000 تا 5000 عدد5000 تا 10000 عددبیش از 10000 عدد
اسلاید و نگاتیو کیفیت 150100010001000900800750700
اسلاید و نگاتیو کیفیت 3001500150014001300120012001000
اسلاید و نگاتیو کیفیت 6002500240024002300220021002000
اسلاید و نگاتیو کیفیت 12004500440043004200410040003800
اسلاید و نگاتیو کیفیت 24008000790079007800750073007000
اسلاید و نگاتیو کیفیت 480020000190001900018000170001600015000
عکس چاپی کیفیت 1501000900900800800700600
عکس چاپی کیفیت 3002000190019001800180017001500
عکس چاپی کیفیت 6003000290029002800250022002000
عکس چاپی کیفیت 12006000580058005600550052005000
عکس چاپی کیفیت 240012000100001000010000900090008000
عکس چاپی کیفیت 480022000210002000019000180001600015000