تعرفه ها

تعرفه تبدیل فیلم

کاربر گرامی: در صورت تمایل به محاسبه قیمت ها به صورت ساعتی، با مجموعه تماس بگیرید یا درخواست مشاوره دهید.

تعرفه تبدیل فیلم بر اساس تعداد

عنوانقیمت تکی10 عددی30 عددی50 عددی100 عددیبیش از 100 عدد
نوار کاست15,00013,00012,00010,5009,000استعلام
کاست خبرنگاری20,00018,00016,00015,00010,000استعلام
فیلم VHS35,00033,00030,00028,00025,000استعلام
فیلم مینی VHS25,00022,00020,00018,00016,000استعلام
فیلم بتامکس35,00033,00030,00028,00025,000استعلام
فیلم hi825,00022,00020,00018,00016,000استعلام
فیلم DV-Cam25,00022,00020,00018,00016,000استعلام
فیلم Mini-DV25,00022,00020,00018,00016,000استعلام

تعرفه تبدیل فیلم های ساعتی

عنوانیک ساعت10 ساعته30 ساعته50 ساعته100 ساعتهبیش از 100 ساعت
نوار Mini-DV(HD)25,00023,00022,00020,50015,000استعلام
فیلم یوماتیک60,00057,00055,00052,00050,000استعلام
نوار صوتی ریلی120,000110,000105,000100,00090,000استعلام

تعرفه تبدیل فیلم های دقیقه ای

عنوانیک دقیقه10 دقیقه30 دقیقه50 دقیقه100 دقیقهبیش از 100 دقیقه
8 میلیمتری15,00012،00010,0009,0008,500استعلام
16 میلیمتری20,00018,00017,00015,00013,000استعلام
35 میلیمتری20,00018,00017,00015,00013,000استعلام